Langstein Havn AS

Langstein Havn i Stjørdal kommune har tilgang til havn, vei og jernbane. Havna er sentralt plassert i Trondheimsfjorden, og er et naturlig skipningssted.

På området kan det tilbyes ca 4 mål bygg under tak, lagerbinger under tak og binger/areal for lagring under "åpen himmel". Havneområdet er totalt på 35 mål, i tillegg er det næringsareal på ca 35 mål.


Levert av